شبکه یکپارچه درمان اعتیاد

شبکه یکپارچه درمان اعتیاد

.

.

شبکه یکپارچه درمان اعتیاد

.

.

رسالت ما

اعتیاد به انواع مواد مخدر یکی از مشکلات مهم اکثر کشورهای جهان بخصوص کشور عزیزمان ایران بوده و هست.
در این خصوص راههای مقابله با این پدیده ی شوم به سه بخش کلی پیشگیری ،مبارزه با شبکه های توزیع مواد و در نهایت درمان افراد مبتلا تقسیم شده و اقدامات فراوانی نیز در این راستا صورت گرفته است.
در این فرصت فارغ از اینکه کدامیک از سه بخش ذکر شده اهمیت بیشتری دارد،در مورد موانع و مشکلات در حوزه ی درمان می‌پردازیم.
سالانه تعداد زیادی از بیماران بصورت تمایلی یا به اجبار وارد سیکل درمان اعتیاد میشوند.
روشهای بسیار زیادی به صورت علمی و غیر علمی در این حوزه وجود دارد که به درمان بیماران میپردازند.
با این وجود بررسی مقالات و گزارشهای رسمی و غیر رسمی حاکی از این است که علیرغم تلاشهای فراوان به طور کلی آمار عود بیماری پس از درمان بالاست.
از آنجا که امروزه اعتیاد را یک بیماری می نامند،بالطبع برای درمان آن نیز حضور درمانگر متبحر و کاردان ضروری به نظر میرسد.
اگر بیماری اعتیاد را یک بیماری با جنبه های بیوسایکوسوشیال در نظر بگیریم ،لازم است برای درمان آن هم به عوارض بیولوژیک،سایکولوژیک و سوشیال مرتبط با آن پرداخته شود.و پرداختن به یکی از این سه جنبه به تنهایی، میزان موفقیت را به شدت کاهش میدهد.
متاسفانه روشهای زیادی وجود دارند که فقط به یکی از جنبه های بیماری اعتیاد می‌پردازند و با راههای گوناگون سعی در جذب بیمار و کسب سود از این موضوع را دارند.
لازم به ذکر است شکست در درمان اعتیاد علل مختلفی دارد که یکی از مهمترین علتهای آن، انتخاب نادرست روش درمان اعتیاد است.فرد بیمار و خانواده ی وی بدلیل طاقت فرسا بودن بیماری به هر دری میزند که از این بلای خانمان سوز نجات یابد.
در این بین بسیار شاهد آن هستیم که افراد مختلف از روی دلسوزی و یا با نیت سودجویی بدون داشتن صلاحیت مشاوره در این حوزه ،بیمار و خانواده ی وی را به درمان مورد نظر خود وارد میکنند.
نکته ی بسیار مهم این است که فردی برای مشاوره در حوزه ی اعتیاد مناسب است که علاوه بر صلاحیتهای کلی حد اقل سه خصوصیت زیر را داشته باشد؛
۱-توان تشخیص بیماریهای مرتبط با بیماری اعتیاد را داشته باشد.
۲-با تمام روشهای درمان اعتیاد آشنایی داشته باشد.
۳-به هیچکدام از روشهای درمان اعتیاد وابستگی نداشته باشد.
حلقه ی مفقوده ی روشهایی که به اعتیاد به عنوان یک بیماری بیوسایکوسوشیال می نگرند،با فرض به اینکه درمانگر کارآزموده وجود داشته باشد و بیمار و خانواده نیز تمایل و همت کافی برای انجام اقدامات درمانی را داشته باشند،عدم استمرار رابطه ی بین بیمار،خانواده و درمانگر است که در بهترین حالت پس از گذشت مدتی کوتاه به مرور ضعیف و ضعیف تر میشود و روش درمانی هر چند هم که موثر باشد،اثر خود را از دست میدهد و نتیجه ی آن بازگشت بیمار به چرخه ی اعتیاد است.
به منظور پوشش این خلا درمانی بر آن شدیم که ضمن تشکیل یک تیم درمانی متخصص و کاردان که بیمار را از تمام جنبه ها مورد ارزیابی قرار میدهد و پس از انجام بررسی های کامل از جمله اخذ شرح حال دقیق فردی و اجتماعی از بیمار و خانواده ی وی ،معاینات جسمی و روحی و در نظر گرفتن محدودیتها و احتساب تواناییهای فرد و خانواده ی وی،در یک کمیسیون تخصصی متشکل از پزشک درمانگر اعتیاد ،روانپزشک،روانشناس،مددکار اجتماعی و …پیشنهاد درمانی مناسب آن بیمار اعم از اقدامات پاراکلینیکی،دارویی،و روان درمانی به همراه نقشه ی راه برای خانواده ی وی ارائه میکند.و برای جلوگیری از قطع ارتباط بیمار و تیم درمانی در دوره ی درمان،یک نفر حامی به عنوان رابط بین بیمار،خانواده ی وی و تیم درمانی به ایشان معرفی میگردد که در طول دوره ی درمان به طور مرتب با بیمار و خانواده ی او در ارتباط بوده و با توجه به تخصص خود(مددکاری اجتماعی )به بررسی مشکلات احتمالی می پردازد و به محض ایجاد اختلال در روند درمان ،تیم درمانی را مطلع مینماید و این تیم پس از بررسی سریع مشکل پیش آمده و اصلاح آن ،ادامه ی درمان را ممکن میسازد

پیروز باشید _ دکتر فردین مهر

Call Now Button