دسته بندی ها: طلاق

اعتیاد و رابطه آن با طلاق

اعتیاد و رابطه آن با طلاق،اعتیاد ،همواره بعنوان یک آسیب اجتماعی و مخاطره انداز،شناخته شده است.بارها مورد توجه مسئولین و احاد جامعه قرار گرفته است. در جامعه ،متاسفانه یکی از بیشترین عوامل طلاق،اعتیاد است.بحثی که اکثریت خانواده ها با آن روبرو...

تلفن
× واتس‌آپ