دسته بندی ها: عوارض فرد معتاد در بارداری

عوارض مواد مخدر در بارداری

عوارض مواد مخدر در بارداری،از هر ۱۰ نفر مصرف‌کنندهٔ مواد مخدر در ایران ،یک نفرشان زن است.اما آمارها نشان می‌دهد که ،گرایش دختران و زنان نسبت به مصرف مواد مخدر ،در حال افزایش است. ما سالانه حدود یک‌ میلیون و ۵۰۰‌ هزار زن باردار در جامعه...

تلفن
× واتس‌آپ