والدین شاغل و مشکلات آنها

والدین شاغل و مشکلات آنها؛هیچ میانبری هم برای گذر از این مرحله‌ی حرفه‌ای و شخصی،وجود ندارد.اما اگر بتوانید قبل از آن، برخی مکالمات را هرچه زودتر با شریک زندگی‌تان داشته باشید.تکلیف یکسری وظایف را مشخص میکنید.می‌توانید این مسیر را با آرامش و...

نقش خانواده در اعتیاد

خانواده اولین و درعین حال مهم‌ترین نهاد اجتماعی است که فرد در آن متولد می‌شود، و تعاریف متعددی دارد . محققان گروه اجتماعی خانواده را گروهی از افرادی تلقی می‌کنند ،که روابط آن‌ها بر اساس هم‌خونی شکل می‌گیرد. برخی از جامعه شناسان، پذیرش‌های اجتماعی...

تلفن
× واتس‌آپ