مشکلات ازدواج با فرد معتاد

مشکلات ازدواج با فرد معتاد، شاید یکی از چالش برانگیزترین ،مواردی باشد که یک نفر می‌تواند با آن درگیر شود‌. با این وجود که احتمال چنین مواردی بسیار کم است، ولی احتمال دارد فردی عاشق شخص دیگری باشد .که آن شخص به مواد مخدر یا مشروبات الکلی اعتیاد...

تلفن
× واتس‌آپ