چگونگی رفتار با افراد معتاد قبل و بعد از اعتیاد؟

چگونگی رفتار با افراد معتاد قبل و بعد از اعتیاد؟این فقط خودِ فرد معتاد نیست که از پیامدهای ویرانگر مصرف مواد مخدر اسیب می بیند، بلکه زندگی خانواده و اطرافیان اشخاص معتاد هم از آسیب ها این بحران در امان نخواهد بود. این بحران به قدری شایع است که بی...

رفتار صحیح با معتاد

رفتار صحیح با معتاد،طبق آمار در ایران حدود ۲ میلیون و ۸۰۸ نفر به مواد اعتیاد دارند.که واضح است تعداد واقعی معتادین بسیار زیاد است.به‌قدری بین مردم شایع شده ،که حداقل یک نفر در اطرافیان خود می‌شناسید که درگیر اعتیاد است. به همین دلیل باید بدانیم...

تلفن
× واتس‌آپ