عوارض مواد مخدر در بارداری

عوارض مواد مخدر در بارداری،از هر ۱۰ نفر مصرف‌کنندهٔ مواد مخدر در ایران ،یک نفرشان زن است.اما آمارها نشان می‌دهد که ،گرایش دختران و زنان نسبت به مصرف مواد مخدر ،در حال افزایش است. ما سالانه حدود یک‌ میلیون و ۵۰۰‌ هزار زن باردار در جامعه...

تلفن
× واتس‌آپ