گرایش به اعتیاد و علل آن

گرایش به اعتیاد و علل آن متأسفانه بسیاری از افراد جامعه، اعتیاد به مواد مخدر را معادل جرم و فرد معتاد را مجرم می‌دانند. این مسأله که در افراد معتاد به مواد مخدر، میزان جرم و جنایت بیشتر از افراد عادی جامعه است، شکی وجود ندارد، اما هر فرد معتادی...

تلفن
× واتس‌آپ