به چه کسی غیر از والدین کودک را بسپاریم؟

به چه کسی غیر از والدین کودک را بسپاریم؟سپردن کودک به دیگران،همواره برای پدر و مادرها با نگرانی‌هایی همراه است. به همین خاطر ،به جای نگرانی لازم است از اصول مراقبتی لازم ،در هنگام سپردن کودک به دیگران رعایت کنید. آگاهی یافته و تلاش کنید، حتی...

تلفن
× واتس‌آپ