4 ) خانم دکتر مهنوش جمشیدی

متخصص بیماری های اعصاب و روان ( روانپزشک )

3 ) دکتر احسان طوسی

متخصص بیماری های اعصاب و روان ( روانپزشک )

1 ) دکتر امید فردین مهر

دستیار تخصص پزشکی خانواده | ریاست مجموعه ی شیدا

5 ) خانم دکتر احسان پور

دکترای روانشناسی

7 ) آقای مجید فلاح زاده

درمانگر و مشاور اعتیاد

6 ) خانم دکتر آزاده راستین

دکترای روانشناسی بالینی
مهرداد خلیلان

9 ) مهرداد خلیلان

رئیس کنونی فدراسیون پزشکی ورزشی ایران
مهتاب متوسلیان

10 ) مهتاب متوسلیان

مسئول مرکز مطالعات و تحقیقات شیدا
تلفن
× واتس‌آپ